Mtavar gverdi

        Salami "çoneburebi" saitşi!

   Am sait`ze şegizlia, Azerbayjanşi da dedamis`ay sxo adgilevze namtsxovr İngiloebi, qult`ura, etnograpiya, sakme, adatebi, lingvist`iqa da sxo bevr saint`ereso inpormatsiya gaigot.


 

Vet`eran ingilo p exburtelebi

 


İngiloyebi. Eklesiyay dğesass`avli  

 


 

            

      


    ზღაპრები - Zğap`rebi

Madloba rom, çon sait` uç`ret`it!