İngilo Aşiğebi

აშიღ აბბასა "ჩემ სოფელო" Aşiğ Abbasa "Çem sopelo" 

Aşiğ Abbasa


აშიღ ჯამალედდინა "ჴო ჴობი"  - Aşiğ Jamaleddina "X`ox`obi"

Aşiğ Jamala X`ox`obi


აშიღ ჯამალედდინა "ალიაბათელ ჰუსეინა "  - Aşiğ Jamaleddina "Aliabatel Huseina"

 

Aşiğ Jamala